Mám zájem o řidičský průkaz skupiny A

Pozor změna:  Od následující roku t.j. 2023 již neprovádíme kurzy na skupiny AM, A1! 

Prvním krokem je řádné vyplnění přihlášky do autoškoly.

Dále je možno přihlášku předat osobně po telefonické domluvě.

Přihlášku je nutno potvrdit Vašim praktickým lékařem.

Tu je možno odevzdat osobně nebo vložit do schránky k tomu určené na vstupních dveří autoškoly Senza.

Kurz lze začít před dovršením věku 18let, ovšem samotná zkouška na úřadě odboru dopravy musí být provedena min.1 den po dovršení 18 let.

Pro cizí státní příslušníky je podmínkou doložit doklad o trvalém pobytu v ČR, aby byl v trvání nejméně 187 dnů v den konání zkoušek z odborné způsobilosti.

Začátky kurzu jsou vždy sdělovány na Našich www stránkách a v sídle autoškoly.