Mám zájem o řidičský průkaz skupiny B

Prvním krokem je řádné vyplnění přihlášky do autoškoly.

Dále je možno přihlášku předat osobně po telefonické domluvě.

Přihlášku je nutno potvrdit Vašim praktickým lékařem.

Tu je možno odevzdat osobně nebo vložit do schránky k tomu určené na vstupních dveří autoškoly Senza.

Kurz lze začít před dovršením věku 18let, ovšem samotná zkouška na úřadě odboru dopravy musí být provedena min.1 den po dovršení 18 let.

Pro cizí státní příslušníky je podmínkou doložit doklad o trvalém pobytu v ČR, aby byl v trvání nejméně 187 dnů v den konání zkoušek z odborné způsobilosti.

Začátky kurzu jsou vždy sdělovány na Našich www stránkách a v sídle autoškoly.

 

Školení řidičů B:

Naše autoškola realizuje toto povinné školení pro firmy i jednotlivce. Školení probíhá buď přímo v učebně naší autoškoly nebo je lze také provádět v prostorách dané firmy např. v zasedací místnosti apod.

Termíny těchto školení jsou vždy po individuální domluvě, kdy se snažíme vždy přizpůsobit zájemci.

Kurz je určen pro školení řidičů referentů i řidičů z povolání motorových vozidel do 3,5 t. Obsahuje stručný, srozumitelný a praktický výklad, související legislativu v aktuálním znění.

Četnost dle zák.práce 1x ročně.